Afl. 4 HBO

Krijgen studenten voldoende bagage om mensen met een beperking te begeleiden? Besteed hier aandacht aan in uw opleiding!

Deze aflevering gaat in op de noodzaak om jongeren met een beperking als thema structureel een plaats te geven in het onderwijs aan professionals. Met professionals van de toekomst proberen we hbo-opleidingen ertoe te bewegen om in hun curriculum (meer) aandacht te besteden aan onderwerpen als: normaliseren van beperking, empowerment, omgaan met verschillen, integrale samenwerking, eigen kracht, inclusie en de onderwijs- en arbeidsparticipatie van (jonge) mensen met een beperking. Lees meer over professionals van de toekomst

human resource management

Bereidt u uw HRM-studenten echt voor op de toekomst? Maken zij wel kennis met het deel van de beroepsbevolking dat minder makkelijk binnen de bestaande structuren van bedrijven aan de slag kan? Bekijk de lessuggesties en de flyer. Of bekijk de business case HRM.

bedrijfskunde mer

Bereidt u uw MER-studenten voor op de arbeidsmarkt van de toekomst? Het is aannemelijk dat de MER-er in zijn werk te maken krijgt met mensen met uiteenlopende beperkingen. Wilt u dit onderwerp (meer) integreren in uw vakken? Bekijk lessuggesties en de flyer.

social work: sph, mwd en cmv

Bereidt u uw studenten voor op hun cliëntenbestand van de toekomst? Bereidt u hen voor op werken met alle cliënten, dus ook met (jonge)mensen met een beperking vanuit de inclusiegedachte? Bekijk lessuggesties om dit thema in uw lessen te integreren en bekijk de flyer.

lerarenopleidingen

Bereidt u uw studenten voor op hun leerlingen van de toekomst? De diversiteit in de klas neemt toe, ook doordat meer jongeren met een beperking regulier onderwijs volgen. En dat is belangrijk, want een succesvolle onderwijscarrière vergroot de kansen op succesvolle arbeidsparticipatie later voor iedere jongere. Bekijk lessuggesties om dit thema in uw lessen te integreren en bekijk de flyer.

doe de scan!

Wilt u een preciezer beeld van hoe u de thema's op dit moment aan bod laat komen in uw vak(ken)? Of wilt u een bredere blik op de opleiding krijgen en met collega's het gesprek hierover aangaan? Doe dan de scan! Deze kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar Enid Reichrath.

sociaal juridische dienstverlening

Bereidt u uw SJD-studenten voor op hun klantenbestand op de toekomst? Worden zij voorbereid op hoe zij mensen het beste in hun eigen kracht zetten? Bekijk lessuggesties en de flyer.

werkgevers

crossover tv
De HRM en Bedrijfskunde MER- opleidingen van nu bereiden voor op de werkgevers functies van straks. Hoe nemen werkgevers wajongeren aan en geven hen een plek? Bekijk aflevering 2 van CrossOver TV.

meedoen

crossover tv
Ook voor opleiders, docenten en studenten is het belangrijk te realiseren dat jongeren met een beperking meedoen leren door mee te doen. Wilt u weten hoe? Bekijk aflevering 1 van CrossOver TV.