CrossOver voor gemeenten

Zoveel mogelijk mensen met een beperking zelfstandig laten worden en een eigen plaats in de maatschappij laten vinden: dat is het doel van Kennisconsortium CrossOver.

Voor gemeenten worden mensen met een beperking een steeds belangrijkere doelgroep. Welke kennis over deze groep is belangrijk voor u en hoe kunt u beleid in samenhang integraal vormgeven? Op deze site vindt u informatie en advies.

websites en organisaties

Er is een aantal organisaties die gemeenten informeert en op de hoogte houdt van ontwikkelingen. Ze zijn vast (deels) bij u bekend. Hieronder de belangrijkste sites op een rijtje met links naar interessante info.

Rijksoverheid.nl/gemeenteloket
Op het gemeenteloket van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u actuele informatie over het aan de slag helpen van jongeren met een beperking, bijvoorbeeld bij het dossier Wsw, de Participatiewet of re-integratie. Meer algemene informatie, bijvoorbeeld over jeugdwerkloosheid, vindt u bij rijksoverheid/jongeren en werk

VNG/participatiewet
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is een belangrijke bron van informatie. De vereniging houdt een pagina bij over de ontwikkelingen rondom de Participatiewet. Ook andere dossiers zijn interessant, zoals jeugdwerkloosheid en social return als manier om jongeren met een beperking aan de slag te helpen. Ook verzamelt de VNG praktijkvoorbeelden rondom de decentralisatie van de jeugdzorg.

Divosa
Divosa is de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen.
Zij houden diverse interessante dossiers bij. Bijvoorbeeld over de participatiewet en het sociaal akkoord en overjongeren. Divosa heeft ook een Platform Jongeren dat kennis en ervaringen uitwisselt ten behoeve van de doelgroep jongeren.

Cedris
Cedris is de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven. Op de site is veel relevante informatie over de participatiewet.

NJI (Nederlands Jeugd Instituut)
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft uitgebreide informatie beschikbaar over de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten.

Movisie
Movisie is een landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Nu het gemeentelijke sociaal beleid – ook voor jongeren- zo in beweging is, helpt Movisie met kennis, onderzoek, advies en trainingen

binnenlandsbestuur

Interessant nieuws, columns en opiniestukken over het sociale domein vindt u op binnenlandsbestuur

kennisbank

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Onder de knop kennisbank vindt u een selectie van onderzoek, publicaties en methodieken in Nederland die relevant is voor gemeenten >

wajonglandschap

Hoe ziet het wajonglandschap van een gemeente eruit? Welke partijen zijn er allemaal rond jongeren met een beperking, hoe werken ze samen en waar zijn leemtes? Bekijk het in de pilot Wajonglandschap Helmond.