CrossOvernieuws

augustus

31.08.12

Het Grote Zorgdebat trekt meer dan 30.000 kijkers
Negen politieke partijen verdedigden hun plannen voor de zorg tijdens het Grote Zorgdebat. Dit verkiezingsdebat werd georganiseerd door 23 zorgpartijen waaronder patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars. >

31.08.12

Niet naar school? Meld het de Kinderombudsman
De Kinderombudsman onderzoekt via een online meldpunt het probleem rond leerlingen die niet naar school gaan of langdurig thuis zitten. De Kinderombudsman wil weten hoe het kan dat er kinderen zijn waarvoor geen plaats is op school. >

30.08.12

Landelijke Kiezersdag groot succes
Afgelopen zaterdag 25 augustus vond de 1e Landelijke Kiezersdag plaats voor mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk lerenden. >

29.08.12

CrossOver TV
In deze roerige tijd van verkiezingen, bezuinigingen en eindige organisaties - zoals kennis- en innovatiecentrum CrossOver – brengen we u een bijzonder nieuwtje. Want CrossOver blijft ook na haar opheffing bestaan! >

28.08.12

Behandeling wetsvoorstel passend onderwijs in Eerste Kamer weer uitgesteld
De behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs is opnieuw verplaatst: van 11 september naar 2 oktober 2012. >

28.08.12

Geldigheidsduur Wsw-indicaties aangepast na niet doorgaan Wwnv
In mei 2011 werd, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wwnv, de geldigheidsduur van Wsw-indicaties afhankelijk van wanneer de indicatie was aangevraagd: voor of na 15 mei 2011 (zie eerder bericht). >

28.08.12

Oval: “Jobcoach begeleiding Wajongers in gevaar”
Volgens brancheorganisatie Oval (v/h BoaBorea) worden veel jonggehandicapten op straat gezet nu er wordt bezuinigd op jobcoaching. >

27.08.12

Directeur CG-Raad: De oplossing kan niet alleen van de zorg komen
Angelique van Dam, directeur van de CG-Raad, op Skipr: "De rekening voor de stijgende zorgkosten wordt bij de zorgvrager gelegd, terwijl hij het probleem niet is. >

27.08.12

Doe mee aan de Week van de Toegankelijkheid
Ondernemers laten ervaren wat klantvriendelijkheid betekent voor mensen die niet kunnen zien. Dat is het idee achter de open dag die Zorgcentrum Goverwelle Zorgpartners in Gouda organiseert in de Week van de Toegankelijkheid. >

27.08.12

Persbericht OVAL: Banen Wajongers op de tocht, overheid breekt jobcoaching af
OVAL vreest dat Wajongers hun baan verliezen door bezuinigingen op jobcoaching. Jobcoaching zorgt er voor dat mensen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt kunnen blijven werken. >

23.08.12

Ontwikkelen aanpak gezondheidsbeleving. Een aanpak voor werkcoaches en klantmanagers
Aanpak Gezondheidsbeleving helpt klantmanagers en werkcoaches bij analyseren gezondheidsproblematiek >

23.08.12

Vergelijk verkiezingsprogramma's met de programmavergelijker
CG-Raad en Platform VG hebben een analyse gemaakt van verkiezingsprogramma's van tien politieke partijen. Deze analyse is nu ook eenvoudig te raadplegen met de Programmavergelijker. >

23.08.12

Verkiezingen 2012: keuzevrijheid, maar wat valt er te kiezen?
Op 12 september vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In de verkiezingsprogramma's is niet een-twee-drie te vinden wat de politieke partijen voor onze kinderen in petto hebben >

22.08.12

VNG zet visie op gehandicaptenzorg uiteen
De VGN heeft duidelijk voor ogen wat er de komende jaren in de gehandicaptenzorg nodig is. Dit is al vaak onder de aandacht van de politiek gebracht. >

21.08.12

Eerste rapportage panel lokale belangenbehartiging Platform VG
Steeds meer taken worden overgedragen van de landelijke overheid naar de gemeenten. Hierdoor wordt de belangenbehartiging op lokaal en regionaal niveau belangrijker. Met het project ‘Wat komt er op ons af? spelen Platform VG en de aangesloten organisaties in op de veranderingen in wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor mensen met een verstandelijke beperking. >

21.08.12

Trendrapportage: belemmerd aan het werk
SCP trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen. >

20.08.12

Scenario's voor 2025
Inspelend op de nieuwe ontwikkelingen schreef brancheorganisatie Cedris een toekomstvisie op weg naar 2025. Geinspireerd op het CrossOver WAS-project door middel van vier scenario's: -iedereen doet mee, grijp je kans, survival of the fittest en verschuilen in verzuiling- wordt de inclusive arbeidsmarkt in kaart gebracht. >

20.08.12

Stand van zaken Wet passend onderwijs
Het Wetsvoorstel passend onderwijs ligt op 11 september voor bij de Eerste Kamer die zich er dan over uitspreekt. Voor het onderwijs en gemeenten verandert er veel. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van het onderwijs moeten overleg voeren over het ondersteuningsplan. >

20.08.12

Verdubbel het aantal pgb's
GroenLinks wil dat in 2016 dubbel zoveel mensen kiezen voor een persoonsgebonden budget. Daarvoor presenteert Jolande Sap vandaag het plan ‘Het PGB heeft de toekomst.’ >

17.08.12

CG-Raad verontrust over snijden in budget leerlingenvervoer
Vandaag bericht het AD dat gemeenten massaal snijden in het budget voor leerlingenvervoer. De CG-Raad krijgt al langere tijd signalen dat gemeenten fors ingrijpen op het leerlingenvervoer. >

17.08.12

MEE publiceert Handreiking Jeugd
Wanneer gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor het totale jeugdbeleid, krijgen zij ook te maken met jongeren met een beperking. >

14.08.12

CG-Raad en Platform VG Verkiezingstour 'Ja, het kan!'
Maandag 20 augustus start de ‘Ja, het kan verkiezingstour’ van CG-Raad en Platform VG. Met een speciale verkiezingsbus bezoeken CG-Raad en Platform VG prominente politici in hun woonplaats. >

09.08.12

Werken of studeren na het voortgezet speciaal onderwijs?
Juliette Barzilay enquêteerde in het kader van haar afstuderen 124 leerlingen van 9 scholen van het voortgezet speciaal onderwijs over hun toekomstplannen. >

08.08.12

Voorbereidingen decentralisaties gaan door
Sinds de val van het kabinet staan de decentralisaties Wwnv en AWBZ-begeleiding in de ijskast. De overheveling van jeugdzorg naar gemeenten gaat wel door, maar stond sowieso later op de agenda. >

07.08.12

GroenLinks wil wet voor werk en zekerheid
GroenLinks wil met een nieuwe wet meer kansen bieden op de arbeidsmarkt voor jonggehandicapten, mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking en werklozen. >

03.08.12

VNG wil naar één regeling voor sociale domein
De VNG wil toe naar één regeling voor het sociale domein. In de regeling zijn in ieder geval Werken naar vermogen, Jeugdzorg en Begeleiding geïntegreerd. Gekeken wordt naar een goede samenhang met passend onderwijs. >

03.08.12

Wilt u werken in de zorg?
Zorginstellingen zitten te springen om personeel. Dus uw aanmelding is welkom! Aanmelden kan via werkenindezorg@uwv.nl onder vermelding van adres en BSN-nummer. Interesse? Kijk voor de functie-eisen en de plussen en de minnen van dit vak op www.viable.nl/zorg. >

02.08.12

Medewerking gevraagd voor pilot 112 sms dienst
De 112-organisatie zoekt mensen met een gehoor- of spraakbeperking om de nieuwe sms-dienst voor 112 te testen. Deze dienst is technisch gereed en zal na de pilot beschikbaar zijn voor alle mensen met een gehoor- of spraakbeperking. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel