CrossOvernieuws

november

29.11.12

Gevolgen overheveling naar WMO nog onduidelijk
Familieleden nemen vaak een groot deel van de ondersteuning van hun naaste met een verstandelijke beperking voor hun rekening, naast professionele begeleiders. Wat vinden familieleden ervan als de professionele begeleiding onder de Wmo gaat vallen? Voor veel van hen zijn de gevolgen onduidelijk. >

29.11.12

UWV Kennisverslag 2012-13
Dit UWV Kennisverslag (UKV) is voor een groot deel gewijd aan twee actuele thema’s: arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. >

27.11.12

Doe mee met het onderzoek jongeren met een beperking en werk
Emma at Work doet onderzoek naar jongeren met een lichamelijke beperking en hun kansen op de arbeidsmarkt. Jongeren en hun ouders zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Vul vandaag nog de enquête in. >

26.11.12

Aandacht voor gedragsproblemen van leerlingen in lerarenopleidingen
DEN BOSCH - In lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs laat de aandacht voor gedragsproblemen van leerlingen erg te wensen over. Dat zegt onderwijsconsulent Ine van de Rijt in het Brabants Dagblad. >

26.11.12

Gehandicapten moeten aan het werk
Wie kan werken, hoort niet afhankelijk zijn van een uitkering. Het kabinet komt met een nieuwe wet om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking aan het werk te helpen. >

21.11.12

19% mensen met een beperking doet vrijwilligerswerk
De Week Chronisch 2012 staat dit jaar met het thema Samen Werken in het teken van arbeidsparticipatie. Onderzoekers en vrijwilligersorganisaties stelden zich bij gastheer ZonMw de vraag: wat kunnen we doen om meer mensen met beperkingen aan het vrijwilligerswerk te krijgen? Online werken biedt goede kansen, maar er zijn er meer, zo bleek. >

21.11.12

Aan de slag met onbeperkt ondernemen
Sinds deze week is de nieuwe website onbeperktondernemen.com in de lucht. Deze website biedt werkgevers allerlei praktische handvatten en voorbeelden over samenwerking met SW-bedrijven. >

21.11.12

UMCG presenteert onderzoeksrapport: Wat werkt bij Wajongers?
Veel jongeren in de Wajong kunnen qua gezondheid wel werken, maar slechts een beperkt deel van hen doet mee op de arbeidsmarkt. De meerderheid van Wajongers heeft te maken met complexe problematiek en mentale beperkingen die hun functioneren in werk beïnvloeden. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Wat werkt bij Wajongers?’ dat enkele onderzoekers van het UMCG op 22 november presenteren. >

21.11.12

VNG en sectorraden onderwijs ondersteunen gemeenten en schoolbesturen invoering passend onderwijs
De komende stelselwijzigingen voor passend onderwijs en zorg voor jeugd hebben op veel punten raakvlakken. Een verbinding tussen beiden is noodzakelijk om de inhoudelijke verandering te realiseren.Gemeenten en schoolbesturen krijgen concrete hulp bij de invoering van het passend onderwijs. >

21.11.12

Werkwijzer "Omgaan met belemmeringen" online beschikbaar
Iedere klantmanager kent ze wel, klanten die problemen zien om aan het werk te gaan. Hier kunnen diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. De nieuwe werkwijzer ‘Omgaan met belemmeringen’ biedt handvatten. >

20.11.12

Zo min mogelijk bureaucratie bij invoering passend onderwijs
Staatssecretaris Dekker heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij ingaat op eerder gedane moties en toezeggingen in de Tweede en Eerste Kamer bij de behandeling van de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs. >

19.11.12

Brabantse re-integratieprijs voor Sylvia Post
Sylvia Post (32) uit 's-Hertogenbosch mocht op 15 november jl. de Brabantse Re-integratieprijs 2012 in ontvangst nemen. >

19.11.12

Jeugdpoort en zorg poort over samenwerking
Dat was de insteek van de bijeenkomst die Jeugdpoort samen met Zorg Poort organiseerde op woensdag 31 oktober in perscentrum Nieuwspoort. >

19.11.12

VNG niet verbaasd over uitkomst enquête leerlingenvervoer
De Besturenraad: centrum voor christelijk onderwijs heeft onder gemeenten een enquête gehouden naar de kosten van leerlingenvervoer naar scholen van een bepaalde richting of levensbeschouwing. Daaruit blijkt dat deze kosten zo’n 4% van de totale kosten voor het leerlingenvervoer uitmaken >

16.11.12

Debat regeringsverklaring: dagbesteding lijkt gered
Eergisteren debatteerde premier Rutte met de Kamer over het regeerakkoord. Dat leidde tot goed nieuws. Het afschaffen van dagbesteding per 2014 lijkt niet door te gaan. Bovendien gaat het kabinet ook bekijken of het recht op een pgb beter gewaarborgd kan worden. >

16.11.12

Kamer unaniem: snelle ratificatie VN-verdrag gehandicapten
Motie om VN-verdrag rechten gehandicapten in 2013 te ondertekenen unaniem door Tweede Kamer aangenomen >

15.11.12

Persoonlijke inzet bepalend voor passend onderwijs
Bij het verwezenlijken van passend onderwijs voor kinderen die thuiszitten, zijn de individuele visie, houding, ambitie, doorzettingsvermogen en durf van de direct betrokkenen het belangrijkste. Dat blijkt uit onderzoek van het project Gedragswerk, dat op 13 november werd gepresenteerd. >

15.11.12

Starterbeurs arbeidsmarkt voor Rotterdamse jongeren
Rotterdam gaat experimenteren met een startersbeurs waarmee jongeren werkervaring kunnen opdoen. Dat heeft de gemeenteraad op 13 november besloten. >

14.11.12

Boekje over meedoen voor mensen met een verstandelijke beperking
Het NIVEL brengt een boekje uit speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is geschreven in begrijpelijke taal en biedt praktische tips om mee te doen in de samenleving. >

14.11.12

Plasterk coördineert de drie decentralisaties
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat de decentralisaties in de jeugdzorg, de Wmo en de arbeidsmarkt coördineren en de samenhang ertussen bewaken. >

14.11.12

Quotum voor arbeidsgehandicapten zit ondernemers dwars
Ondernemersorganisaties zijn gematigd positief over het Regeerakkoord. Waar ze niet gelukkig van worden, is het quotum voor arbeidsgehandicapten dat het nieuwe kabinet wil instellen. >

12.11.12

Een kans door kunst
Op dinsdag 6 november zijn drie kunstenaars uitgeroepen tot winnaars van het Kunstcongres met Perspectief 2012, een kunstexpositie voor en door mensen met een arbeidsbeperking. Het congres werd voor de tweede keer gehouden in het Kröller-Müller Museum. >

12.11.12

Gevolgen regeerakkoord voor beleidsterrein werk en inkomen
Wat zijn de plannen van het kabinet-Rutte op het gebied van werk en inkomen en wat betekent dat voor gemeenten? Direct na publicatie van het Regeerakkoord Rutte II hebben wij kort gereageerd in een brief aan de Tweede Kamer. Inmiddels hebben wij uitvoerig gereageerd via een bijzondere ledenbrief. >

12.11.12

Movisie analyseert samenhanf tussen drie decentralisaties
Met de komst van het kabinet Rutte II is er meer duidelijkheid over de drie decentralisaties in het sociale domein. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de transities op het terrein van zorg, ondersteuning, jeugd en werk doorgaan. MOVISIE analyseerde de samenhang tussen de drie decentralisaties en formuleerde een visie op duurzame maatschappelijke ondersteuning. >

12.11.12

Regeerakkoord kan en moet slimmer
Paas: “Succes van akkoord staat of valt bij uitvoering op maat” >

07.11.12

Kleinschalige zorg luidt noodklok over dagbesteding
Verschillende brancheorganisaties in de kleinschalige zorg zijn geschrokken van het voornemen in het concept-regeerakkoord om de dagbesteding te schrappen uit de AWBZ. >

07.11.12

UWV actief tijdens Week Chronische Zieken
Samen werken is het thema van de Week Chronisch Zieken 2012. Ook UWV is actief van 9 tot en met 16 november en organiseert verschillende bijeenkomsten voor werknemers en werkgevers. >

06.11.12

Overstap oude naar nieuwe Wajong wordt mogelijk
De Tweede Kamer verzocht afgelopen zomer het mogelijk te maken dat ‘oude’ Wajonggerechtigden overstappen naar de nieuwe Wajong werkregeling, die met ingang van 2010 geldt. >

06.11.12

Transitiecommissie stelselwijziging jeugd van start
De transitiecommissie stelselwijziging jeugd is formeel ingesteld om de voortgang van de decentralisatie jeugd te monitoren. Waarom doet de commissie dat en hoe? Wat merken gemeenten en betrokken partijen van die inspanningen? En wie zitten er eigenlijk in die commissie? >

05.11.12

Artikel LoopbaanVisie ''Wajongere in crisistijd"
In het zojuist verschenen nummer 4-oktober 2012 van LoopbaanVisie (vakblad voor de loopbaanprofessional) is het artikel “Wajongere in crisistijd” opgenomen. Hierin wordt uitgebreid aandacht besteed aan de toegevoegde waarde van een jobcoach voor deze groep vanuit het perspectief van de werkgever en de jongere zelf. >

05.11.12

Bezuinigingen leiden tot tekorten bij sociale werkvoorziening
De bezuinigingen op de Sociale Werkvoorzieningsbedrijven hebben vorig jaar geleid tot een tekort van in totaal 135 miljoen euro. Dat is fors meer dan in 2010, toen het tekort nog 33 miljoen euro bedroeg. >

05.11.12

Chronisch zieken met middeninkomens extra hard getroffen
Er is grote commotie ontstaan over de financiële gevolgen van het regeerakkoord voor mensen met inkomens tussen modaal en twee keer modaal. Wat hierbij onderbelicht blijft, is dat de inkomensachteruitgang voor veel chronisch zieken en gehandicapten nog groter is. >

05.11.12

Dutch Career Cup wint MOVISIE Participatieprijs 2012
De winnaar van de eerste MOVISIE Participatieprijs 2012 is Dutch Career Cup van Stichting Life Goals in Zeist. >

05.11.12

Hulp bij vinden baan voor mensen in oude Wajong
Jonggehandicapten uit de oude Wajongregeling krijgen vanaf 1 januari 2013 de mogelijkheid om over te stappen van de oude naar de nieuwe Wajongregeling. Zij kunnen dan hulp krijgen bij het vinden van een baan en vergroten zo hun kans op de arbeidsmarkt. >

05.11.12

Reactie Cedris op het regeerakkoord
De plannen van het nieuwe kabinet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zien er vooralsnog veelbelovend uit, al zijn er nog veel vragen over het financiële kader. >

02.11.12

De Reportage: dagelijkse interventies van een jobcoach
Hoe breng je de wensen van de werkgever en de mogelijkheden van een SW-medewerker bij elkaar? >

02.11.12

Regeerakkoord: prestatiegegevens jeugdzorg openbaar
Om de effecten van jeugdzorg te kunnen beoordelen, worden prestatiegegevens aangeleverd en openbaar. Dat staat in het op 29 oktober gepresenteerde regeerakkoord. >

02.11.12

Regeerakkoord onderstreept belang stelselwijziging jeugd
De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie omvat alle onderdelen. >

01.11.12

Divosa-factsheet zet feiten Regeerakkoord op een rij
Deze week presenteerden Mark Rutte en Diederik Samson het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Divosa heeft voor zijn leden de belangrijkste onderdelen van het akkoord op een rij gezet. >

01.11.12

Regeerakkoord helder over decentralisatie jeugdzorg
Het regeerakkoord is helder over de inhoudelijke uitgangspunten voor de decentralisatie van de jeugdzorg, inclusief de jeugd-GGZ, naar de gemeenten. Het bouwt voort op de samen met gemeenten ingezette koers. >

01.11.12

VNG-reactie aan Tweede Kamer op regeerakkoord
Op 31 oktober besprak de Tweede Kamer het regeerakkoord. Gemeenten krijgen een grote rol in de aanpak van maatschappelijke problemen. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel