CrossOvernieuws

oktober

31.10.12

CrossOverTV - filmpjes nu ook ondertiteld!
CrossOver heeft tegenwoordig een eigen online tv-kanaal. Daarmee borgen wij dat onze kennis, ervaring en inzichten rond het thema jongeren met een beperking en hun economische zelfstandigheid bewaard blijven voor een breed publiek. De filmpjes verwijzen naar relevante rapporten en uitgaven van CrossOver. >

31.10.12

Gemengde gevoelens over regeerakkoord
Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG-Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico. >

31.10.12

Regeerakkoord: invoering Participatiewet per 2014
De fractievoorzitters Rutte en Samsom presenteerden deze week het regeerakkoord. Daaruit blijkt onder meer dat het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet. >

31.10.12

Verplicht quotum voor abeidsgehandicapten: geen punt?
Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet, in te voeren op 1 januari 2014. >

30.10.12

Gemeenten onevenredig gekort
Uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord wordt duidelijk dat op gemeenten extra wordt bezuinigd. Dit heeft gevolgen voor dienstverlening dichtbij burgers door de gemeenten. >

30.10.12

Jeugdwerkloosheid nul keer in het regeerakkoord
Gisteren presenteerden de VVD en de PvdA de plannen voor komende jaren. Er wordt veel hervormd. >

30.10.12

Kredietmogelijkheden voor starters vanuit uitkering verruimd
Het kabinet wil ondernemen vanuit een uitkering verder stimuleren. Gemeenten kunnen nu zowel borg staan voor banken, als ook voor andere verstrekkers van microkredieten. >

30.10.12

Regeerakkoord: een kern-AWBZ voor de hoogste zorgzwaartepakketten
De VVD en de PvdA kiezen in de komende kabinetsperiode voor een kern-AWBZ voor de hoogste zorgzwaartepakketten. >

30.10.12

Samenwerking UWV en uitzendbranche voorbeeld voor andere landen
UWV gaat intensief samenwerken met uitzendkoepel ABU om nog meer werkzoekenden aan het werk te helpen. >

29.10.12

Wie wint de Hersenbokaal 2012?
Op www.hersenstichting.nl kunt u de filmpjes van de vijf genomineerden bekijken en uw stem uitbrengen. U kunt maximaal één stem per dag uitbrengen. >

26.10.12

Aftrap van de normaalste zaak
Reclame voor ‘inclusieve’ arbeidsmarkt. Ze zijn er wel degelijk, ondernemers die het de normaalste zaak vinden om iemand die blind is in dienst te nemen. >

26.10.12

Draagvlak in Tweede Kamer voor ratificatie VN-verdrag
De ChristenUnie wil dat Nederland voortmaakt met het ratificeren van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. >

26.10.12

Kennis over beperkingen goed voor schoolintegratie
Kennis over en contact met kinderen met een beperking verbetert hun integratie op school. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen op een brede basisschool en twee reguliere basisscholen. >

26.10.12

Leven, werken en ervaringen met de zorg van mensen met kanker
Hoewel er zeker verbeterpunten bestaan, zijn mensen met kanker over het algemeen positief over de zorg die zij krijgen. >

26.10.12

Samenwerken met zorg levert winst op
Intensieve samenwerking tussen medewerkers in de sociale zekerheid en in de gezondheidszorg bevordert dat mensen met een uitkering en psychische problemen goed worden geholpen. >

24.10.12

Meer jongeren zonder werk dan een jaar geleden
Het aantal bij UWV geregistreerde jonge werkzoekenden is ten opzichte van vorig jaar met 6.000 gestegen. >

24.10.12

Reacties consultatie concept Jeugdwet openbaar
Van 18 juli tot en met 18 oktober konden belanghebbenden en betrokkenen reageren op de concept Jeugdwet. De consultatieperiode is nu gesloten en de reacties zijn inmiddels openbaar. >

23.10.12

Gemeenteraad aan zet
Gemeenten staan aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie van de jeugdzorg, de overgang van de begeleiding uit de AWBZ en de Wet werken naar vermogen. >

22.10.12

Interview De Realisten van omroep MIK
Omroep mik heeft een interview gehouden met Erik van CNV Jongeren. Hij legt kort uit wat De Realisten is & doet. >

18.10.12

Reacties Jeugdzorg Nederland en gezamenlijke branches op concept wetsvoorstel Jeugdwet
Jeugdzorg Nederland én de gezamenlijke partijen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra hebben op 16 oktober hun reactie op het concept wetsvoorstel Jeugdwet naar het ministerie van VWS gestuurd. >

18.10.12

Stempel geschikt: 60 visies op een 'inclusieve' arbeidsmarkt
Hoe krijgen we een arbeidsmarkt waarin plek is voor iedereen? In het boek 'Stempel geschikt!' verzamelden Bert van Boggelen van MVO Nederland en ABU-directeur Aart van der Gaag de antwoorden van 60 Nederlanders met een visie op de 'inclusieve arbeidsmarkt'. >

18.10.12

Voorstel G4 voor modernisering WSW is uitstluiting
Mensen mogen niet van de arbeidsmarkt worden uitgesloten op basis van een handicap, kostencriterium of theoretische loonwaarde. CG-Raad en Platform VG vinden het daarom onacceptabel dat de vier grote steden (G4) in een brief aan de formateurs voorstellen de Sociale Werkvoorziening alleen nog open te stellen voor mensen die een reële kans maken op een baan bij een reguliere werkgever. >

17.10.12

Jongeren met lichte verstandelijke beperking gebaat bij online hulp
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking zijn gebaat bij online hulp. Dit blijkt uit de succesvolle pilot met het nieuw ontwikkelde hulpverleningsprogramma Jouwomgeving. >

16.10.12

Hogeschool zet in op passend onderwijs
De behoefte aan leraren die op deskundige wijze extra ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, waaronder leerlingen met gedrags- en emotionele problemen of een beperking, is groot. >

15.10.12

VNG: 'Breng meer samenhang in het sociaal domein'
Gemeenten steunen de beweging om taken op het gebied van werk, zorg en jeugd (het sociale domein) over te brengen naar gemeenten, maar vragen het kabinet wel om meer samenhang in wetten, regels en geldstromen. >

10.10.12

Passend onderwijs gaat definitief door
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel passend onderwijs. Hiermee krijgen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een betere kans binnen het reguliere onderwijs of, als dat nodig is, op een school voor speciaal onderwijs. >

09.10.12

UWV lanceert online sollicitatiegame
UWV lanceert op dinsdag 9 oktober Expeditie Work, een online sollicitatiegame. >

05.10.12

Startsymposium Week Chronisch Zieken 2012
Meer mensen met een beperking duurzaam aan het werk is een taak waar werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties samen voor staan. >

03.10.12

Directeur CrossOver nieuwe wethouder Woerden
Directeur Yolan Koster van CrossOver maakt per 9 oktober een spannende stap in haar carrière en zal aantreden als wethouder in Woerden. >

02.10.12

Alle kinderen willen meedoen als ze de kans krijgen!
Moet je jongeren met een beperking thuis laten meehelpen? En mee laten doen in de buurt en bij sport? Of juist niet? >

02.10.12

Positie ouders in passend onderwijs niet gelijkwaardig
Ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte hebben geen gelijkwaardige positie ten opzichte van leraren en scholen. >

01.10.12

De week van de toegankelijkheid
De Week van de Toegankelijkheid staat dit jaar in het teken van klantvriendelijkheid. Wij sluiten daarbij aan bij het VN-verdrag voor personen met een beperking. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel