CrossOvernieuws

januari

31.01.13

Passend onderwijs op de onderwijsbeurs
De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) 2013 vond van 22 tot en met 26 januari plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Op de tweejaarlijkse vakbeurs voor professionals in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en mbo was ook aandacht voor passend onderwijs. >

31.01.13

Quotum arbeidsgehandicapten staat als een huis
Dat zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma woensdagmiddag in het debat over de Participatiewet. >

31.01.13

VNG: Terugblik conferentie informatiebeleid in het W&I domein
Gemeenten krijgen er taken bij rondom werk, zorg en jeugd. Welk effect heeft dat op de informatievoorziening? Wat zijn de kansen en dilemma’s? Hoe zorgt u ervoor dat u als bestuur in control blijft? >

30.01.13

'Gehandicaptenquotum van 5 procent staat niet vast'
De invoering van het quotum voor bedrijven om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen is onderhandelbaar. Dat zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken in een interview met Trouw. >

30.01.13

Decentralisaties sociaal domein
Gemeenten krijgen er veel taken bij op het gebied van zorg, werk en jeugd. Het hele sociale domein wordt grondig hervormd. Lees alle ins en outs >

30.01.13

Kabinet overlegt over decentralisaties met VNG, IPO en UvW
Het kabinet heeft 28 januari 2013 overleg gevoerd met de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. In dat overleg is in goede sfeer een eerste keer overleg gevoerd over de grote decentralisaties uit het regeerakkoord. >

30.01.13

Project VN-Verdrag om de hoek
De Coalitie voor Inclusie, een netwerk van mensen en organisaties die werken aan een inclusieve samenleving, gaat dit voorjaar overal in Nederland aan de slag met het VN-verdrag. >

30.01.13

Reacties rondom aankomend kamerdebat over Participatiewet
Vanmiddag spreekt de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg met staatssecretaris Klijnsma over de Contourenbrief voor de Participatiewet. >

29.01.13

FNV: Nog minder kansen voor arbeidsgehandicapten door Participatiewet
Op 30 januari bespreekt de Vaste Commissie van SZW de Contouren Participatiewet. De FNV is erg teleurgesteld over deze wet, omdat deze nauwelijks afwijkt van de eerder voorgestelde Wet werken naar vermogen. >

29.01.13

Kamerbrief stand van zaken pilots Werken naar vermogen
Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de resultaten van de pilots Werken naar vermogen. >

29.01.13

Kamerstuk: Antwoorden schriftelijke vragen brief contouren Participatiewet
Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op schriftelijke vragen naar aanleiding van de brief over de contouren van de Participatiewet. >

29.01.13

Wajongers en werkgevers ontbijten samen
Een Community Breakfast is een informeel ontbijt waarbij jongeren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte en managers elkaar ontmoeten. Samen wisselen zij ideeën uit over arbeidsparticipatie. Regelmatig leiden deze ontmoetingen tot een betaald werkverband. >

28.01.13

ABU en VNG: 'Samen duurzaam werken aan werk'
Branchevereniging ABU en VNG lanceerden onlangs een inspiratiegids getiteld 'Duurzaam werken aan werk, met tien succesvolle en verschillende praktijkcases.' Hiermee willen beide organisaties 'koudwatervrees en vooroordelen' doorbreken en de samenwerking tussen uitzendbureaus en gemeenten rond werkgeversdienstverlening stimuleren. >

28.01.13

CG Raad:Tien wensen voor de nieuwe Participatiewet
Woensdag 30 januari bespreekt de Tweede Kamer in een algemeen overleg de zogenaamde Contourenbrief Participatiewet. De CG-Raad en Platform VG hebben tien wensen geformuleerd voor de nieuwe Participatiewet. In een brief aan de Tweede Kamercommissie lichten CG-Raad en Platform VG hun wensen nader toe. >

25.01.13

Column: Participatiewet gedoemd te falen
Vlak voor kerst werden de contouren bekend van de nieuwe Participatiewet. Het kabinet wil werkgevers verplichten om minimaal 5 procent gehandicapten in dienst te nemen. Tegelijkertijd nemen de middelen voor integratiebegeleiding verder af. Een gevaarlijke, paradoxale mix. >

25.01.13

SZW schetst contouren participatiewet
Vlak voor de kerst heeft SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van de Participatiewet. De lijnen zoals neergezet in het Regeerakkoord worden in een brief uitgewerkt en toegelicht. >

24.01.13

Klijnsma: 'bedrijven moeten jongeren met beperking aannemen'
Jongeren met een gezondheidsprobleem of beperking moeten betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. >

24.01.13

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs officieel van start
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft woensdag 23 januari tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht de eerste officiële brochure in ontvangst genomen van het nieuwe Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. >

23.01.13

Steeds meer werkgevers nemen jong gehandicapten in dienst
Het aantal reguliere werkgevers met een jonggehandicapte (Wajonger) in dienst neemt toe. Dat geldt voor grote, maar vooral voor kleine werkgevers (tot 100 medewerkers). >

23.01.13

Stichting Prokkel organiseert netwerkbijeenkomsten
Stichting Prokkel nodigt ondernemers uit voor de Prokkel start-netwerkbijeenkomsten, die in januari plaatsvinden. >

22.01.13

Meer Wajongers aan het werk
Uit de UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012 van december vorig jaar blijkt dat in 2011 het aantal werkgevers met een jonggehandicapte (Wajonger) in dienst is gestegen. >

02.01.13

Een nieuw jaar, een nieuw begin: website CrossOver blijft online
Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver is opgehouden te bestaan. Wel is er in het laatste jaar veel werk verzet om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis gewaarborgd blijft. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel