CrossOvernieuws

maart

29.03.13

Autismeweek: van zaterdag 30 maart tot en mt vrijdag 5 april
Autismeweek:van zaterdag 30 maart tot en met vrijdag 5 april 2013. Hoe ziet je leven eruit als je alles heel letterlijk neemt en moeite hebt met mensen die iets anders zeggen dan ze bedoelen? Of hoe is het als je in paniek raakt of driftig wordt door een kleine verandering in je dagritme? >

29.03.13

Doven die spraak lezen op het glas van een bril
Afgelopen maandag zijn de eerste resultaten gepresenteerd van een proef met een speciale bril voor doven en slechthorenden waarmee tekst van een gesprekspartner als ondertiteling op het glas wordt geprojecteerd, zo meldt de Universiteit Leiden. >

29.03.13

Vanaf zomer 2014 meer dove jongeren in regulier onderwijs
In het regulier onderwijs worden dove en slechthorende jongeren door klasgenoten minder geaccepteerd. Ook zijn ze minder populair dan hun horende klasgenoten. >

28.03.13

Overeenkomst tussen PostNL, Locus en Cedris: 500 postbestellers aan de slag
PostNL is met Cedris en Locus overeengekomen om ongeveer 500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen als postbezorger. >

27.03.13

Garandeer de digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking
Eind 2012 heeft minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) zijn toezegging ingetrokken dat alle overheidswebsites begin 2013 moesten voldoen aan de minimale eisen van toegankelijkheid. Hij gaf aan de toegankelijkheid over te willen laten aan de organisaties zelf. >

27.03.13

Inspectie SZW: begeleiding naar werk van arbeidsgehandicapten uit WWB en WIA schiet te kort
Staatssecretaris Klijnsma heeft aan beide Kamers de rapportage ‘Werken met beperkingen’ aangeboden. Op basis van onderzoek constateert de Inspectie SZW dat gemeenten en UWV meer moeten doen om werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. >

27.03.13

Kritische brief over voortgang Passend Onderwijs
Op 3 april vergadert de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs over de invoering van het Passend onderwijs (augustus 2014). De kamercommissie bespreekt onder meer de voortgangsrapportage van Staatssecretaris Dekker, het concept AMBV passend onderwijs en het concept toezichtkader van de onderwijsinspectie. >

27.03.13

Nieuw: Scan Werkvermogen Werkzoekenden
Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) presenteert de Scan Werkvermogen Werkzoekenden. De methodiek geeft werkzoekenden inzicht in de factoren die van invloed zijn op hun werkzoekgedrag en werkvermogen. Dit vergroot hun kans op het adequaat kunnen participeren op de arbeidsmarkt. >

26.03.13

Documentaire zoektocht over Wajongers naar werk
Het programma Dutch Career Cup combineert voetbal en re-integratie van Wajongers. In de documentaire De bal is rond is het voetbalteam van FC Assen een half jaar lang gevolgd. >

21.03.13

Harde kritiek op re-integratiebeleid gemeenten
Gemeenten doen niet genoeg om mensen met een handicap aan het werk te helpen. Zij hebben de groep mensen met een arbeidsbeperking die in de bijstand zitten niet goed in beeld en steken liever energie in mensen die gemakkelijker aan een baan zijn te helpen. >

21.03.13

Opnieuw forste stijging werkgelegenheid
In februari steeg het aantal werklozen met 21.000, waarmee de werkloosheid verder is opgelopen naar 7,7 procent. Het aantal WW-uitkeringen is in februari toegenomen met zevenduizend. >

20.03.13

50 miljoen euro extra voor bestrijding jeugdwerkloosheid
Dit en volgend jaar is €50 miljoen extra beschikbaar om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De helft is bedoeld om jongeren lager te laten doorleren in het MBO. >

20.03.13

Participatiewet gaat (zo) niet werken
Zoeken naar werk zonder financiële middelen, zonder zelf te kiezen instrumenten en zonder beleidsvrijheid. Gemeenten maken zich grote zorgen over de nieuwe Participatiewet. >

20.03.13

Staatssecretaris: “mix van maatregelen helpt op termijn ook hoger opgeleide arbeidsgehandicapten aan de slag”
De GroenLinks-fractie stelde Kamervragen over hoogopgeleide arbeidsgehandicapten, die noodgedwongen in de Wajong terecht komen. >

20.03.13

Transportrobot brengt je naar bestemming
Hitachi heeft een persoonlijke transportrobot ontwikkeld voor ouderen en mensen met een handicap. Het is een autonoom voertuig met één zitplaats, dat niet alleen zichzelf bestuurt, maar ook naar je toe komt als je hem roept. Een soort overdekte geautomatiseerde scootmobiel dus. >

20.03.13

UWV zet in op meer banen voor jonggehandicapten
Meer jonggehandicapten aan het werk bij een reguliere werkgever. Dat is de inzet van het initiatief Wajong Werkt dat UWV vandaag lanceert samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, belangenverenigingen, gemeenten en vakbonden. >

18.03.13

Nieuwe website Samen Sterk tegen Stigma
Vol trots lanceert Samen Sterk tegen Stigma haar nieuwe website. Samen Sterk tegen Stigma verbetert de beeldvorming rond psychische ziekten. >

18.03.13

Werknemers met handicap zijn goed voor de organisatie
Managers die eerder een werknemer met een arbeidshandicap in hun team hebben gehad, raden zonder uitzondering anderen aan dit voorbeeld te volgen. Dat meldt PW Magazine naar aanleiding van een onderzoek van de Amerikaanse Cornell University. >

15.03.13

25 miljoen euro voor regionale aanpak jeugdwerkloosheid
Het kabinet stelt in 2013 € 25 miljoen extra beschikbaar om op regionaal niveau de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het kabinet wil daarbij op dezelfde manier gaan werken als bij het Actieplan Jeugdwerkloosheid in 2009: met regionaal maatwerk. >

13.03.13

Handreiking Passend Onderwijs voor jongeren in gesloten instellingen
Jongeren die worden behandeld in een gesloten instelling, hebben niet vanzelfsprekend vertrouwen in de toekomst. Daarom is het juist voor hen van groot belang dat zij hulp krijgen bij het creëren van een toekomstperspectief waarin ze kunnen geloven. Onderwijs speelt daarbij een hoofdrol. >

13.03.13

UWV Jaarrapport Wsw-indicaties
Onlangs verscheen het Jaarrapport waarin UWV, afdeling Sociaal Medische Zaken (SMZ) terugblikt op de Wsw-indicaties in 2012 en vooruitblikt op de Participatiewet. >

12.03.13

Denk Anders Debat
Het eerste DenkAndersDebat over werk zoeken, krijgen en houden was een groot succes. Jongeren met en zonder wajong-uitkering kwamen vertellen over hun ervaringen en luisterden en reageerden (soms fel) op werkgevers. >

12.03.13

Schouwen-Duiveland blij met participatiewet
Bij de gemeente Schouwen-Duiveland werken zes mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Volgens burgemeester Gerard Rabelink moet de gemeente een afspiegeling zijn van de samenleving en daar horen mensen met een beperking ook bij. >

12.03.13

Video-CV biedt Kris (23) kansen op arbeidsmarkt
Een baan vinden in deze tijd is niet eenvoudig. Hoe val je op tussen de vele sollicitatiebrieven en hoe kom je bij een werkgever binnen als je een arbeidshandicap hebt? >

11.03.13

Interactieve game 'Aan de slag' helpt afstand arbeidsmarkt verkleinen
De interactieve game Aan de Slag is ontwikkeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer inzicht te geven wat voor werk bij ze past. >

07.03.13

Diverse alternatieven voor quotum arbeidsgehandicapten
Grote bouwbedrijven als BAM, Dura Vermeer en VolkerWessels hebben een alternatief ontwikkeld voor het banenquotum voor arbeidsgehandicapten. Met een zogenaamde “social return prestatieladder” wil Bouwend Nederland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen. >

07.03.13

Microsoft Nederland stelt 'Raad van anders' aan
Bij Microsoft Nederland is gisteren een nieuwe Raad van Anders aan het werk gegaan. Deze adviesraad van mensen uit de samenleving gaat binnen het bedrijf onderzoeken hoe mensen met een beperking kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. >

07.03.13

Website UWV Perspectief vernieuwd
UWV Perspectief, het platform voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, is vernieuwd. >

06.03.13

Bezuinigingen voelen als paard achter wagen
Minister Schippers van VWS sprak met de CG-Raad en andere PG-organisaties over de voorgenomen bezuiniging op het basispakket van 1,5 miljard. Ze had de organisaties gevraagd om mee te denken over een alternatieve invulling van de bezuiniging. >

06.03.13

CAP 100 Toolkit CAP werk(t)
Er heerst nog veel negatieve beeldvorming als het gaat om de doelgroep mensen met een lichamelijke handicap en arbeid. Er wordt nog veel gedacht in beperkingen in plaats van in mogelijkheden en talent. CAP100 wil dit graag veranderen en heeft daarom Toolkit CAP werk(t)ontwikkeld. >

06.03.13

Website over gebarentaal, in gebarentaal
Een website voor doven over gebarentaal, in gebarentaal. Taalwetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelden de website www.gebareninzicht.nl waar inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar gebarentaal nu voor het eerst voor doven zelf, in hun eigen taal gepresenteerd worden. >

05.03.13

Nieuwe regeling rondom quotom roept veel reacties op
De quotumregeling waarmee staatssecretaris Jetta Klijnsma mensen met een beperking aan betaald werk wil helpen, roept stevige reacties op. Werkgeversorganisaties zijn tegen, kennisinstituten twijfelen aan het effect. Bedrijven zoals ABN AMRO zoeken inmiddels zelf al naar wegen om arbeidsgehandicapten een plek in de organisatie te bieden. >

04.03.13

'CVZ overdrijft kostenstijging GGZ'
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft de kostenstijging in de ggz te hoog ingeschat. Dat schrijft het onderzoeksbureau Heijnen Organisatieadviseurs. >

04.03.13

Eenvoudige uitvoering participatiewet gezocht
Voor het zomerreces moet het wetsvoorstel Participatiewet bij de Tweede Kamer binnen zijn. De wet moet per 1 januari 2014 ingaan. >

04.03.13

ING maakt opnieuw brailleafschriften voor spaarrekeningen beschikbaar
Vanaf 27 februari 2013 biedt ING haar blinde (of slechtziende) klanten weer de mogelijkheid om ook van hun spaarrekening met variabele rente brailleafschriften te ontvangen. >

01.03.13

Divosa start benchmark werk en inkomen
Makkelijker en overzichtelijker. Dat kenmerkt de nieuwe Divosa Benchmark die vanaf 1 april de oude benchmarks WWB en Re-integratie vervangt. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel