CrossOvernieuws

april

30.04.14

Aan de slag met sociale netwerken
Netwerkgericht werken kan op vele manieren. Hoe begin je en wat levert het de cliënt op? 'Aan de slag met sociale netwerken' maakt je wegwijs in de 44 meest bekende instrumenten en methoden. >

24.04.14

ESF-project: Drie O's tegen jeugdwerkloosheid
Op 1 april 2014 is in de regio IJsselvechtstreek het ESF-jeugdproject ‘Zeswegconstruct’ gestart. Veertien gemeenten hebben daar de krachten gebundeld om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Doel: minstens duizend jongeren een flinke stap verder brengen. >

24.04.14

Tilburg: €100.000,- voor plan werkgelegenheid
Het Stimuleringsfonds van Gemeente Tilburg daagt werkgevers uit om onder anderen jongeren zonder opleiding, 50-plussers en mensen met een beperking weer aan de slag te krijgen. Gemotiveerde en ervaren mensen uit minder kansrijke doelgroepen met een groot arbeidspotentieel. >

23.04.14

Denk mee over echte oplossingen
De werkloosheid is de laatste jaren weer toegenomen. Daarmee is het één van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Onlangs is het boek De Kwetsbaren verschenen van Will Tinnemans. Het boek geeft een onthutsende en verontrustende analyse van de onderkant van de arbeidsmarkt. >

22.04.14

Project Navigator wijst jongeren de weg naar werk
Het is alweer een tijdje geleden dat het samenwerkingsproject Navigator gestart is in Assen. Doel is om zoveel mogelijk jongeren aan een baan te helpen. In het project werken scholen, gemeenten, bedrijven en Werkplein Baanzicht samen. >

17.04.14

Informatie Participatiewet
Onlangs heeft het UWV in Amsterdam een informatiebijeenkomst gehouden over de Participatiewet voor professionals. De sheets die tijdens de bijeenkomst werden getoond geven een overzicht van de Participatiewet in hooflijnen. >

16.04.14

Tips voor toegankelijk lesmateriaal
Awel, onze zuiderburen geven het goede voorbeeld. Onlangs verschenen 5 tips voor toegankelijk lesmateriaal op een Belgische website. Bij het ontwerpen en aanbieden van lesmateriaal is het namelijk heel belangrijk om ervoor te zorgen dat dat materiaal makkelijk toegankelijk is voor cursisten met een functiebeperking of leerstoornis. >

15.04.14

IJsselland Ziekenhuis maakt werk van inzet Wajong
Begin februari is er in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d/ IJssel een project gestart waarbij twee Wajong medewerkers aan de slag zijn gegaan als apotheekmedewerker. >

02.04.14

Cliëntondersteuning draagt bij aan meer zelfredzaamheid
Dit blijkt uit een pilot-effectmeting bij zes MEE-organisaties. De pilot laat zien dat het mogelijk is om de effecten van cliëntondersteuning te meten zoals die door de cliënt zelf wordt ervaren. In het algemeen worden cliënten in onderzoeken bevraagd op tevredenheid, bejegening en toegankelijkheid van de dienstverlening, maar niet op hun eigen oordeel over de effecten daarvan. Daarom heeft MEE Nederland een instrument ontwikkeld waarbij de cliënt de effectiviteit van cliëntondersteuning beoordeelt. Belangrijkste conclusie van de pilot is dat het effect van de cliëntondersteuning goed meetbaar is en dat dit aantoont dat cliëntondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel