CrossOvernieuws

mei

28.05.14

DOING! Prokkelweek begint
Aanstaande maandag 2 juni wordt met het luiden van de beursgong op de Amsterdamse Beurs, het startsein gegeven voor de Prokkelweek. Dit jaar zijn er meer dan 300 Prokkelactiviteiten. In de middag wordt dat dunnetjes over gedaan met het sportieve evenement de Prokkelsterrenslag. MEE Nederland is founding father van Prokkel. >

23.05.14

CBS: Toename vacatures, meer dynamiek arbeidsmarkt
Het aantal openstaande vacatures nam in het eerste kwartaal van 2014 met 7 duizend toe. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 waren er in bijna alle bedrijfstakken meer vacatures. Hiermee is het aantal vacatures voor het derde achtereenvolgende kwartaal gestegen. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlnags bekend in een persbericht. >

23.05.14

Europese verkiezingen, "Tijd voor een Europese Sociale Unie"
De Europese Gemeenschap heeft met het Verdrag van Rome (1957) ingezet op economische groei én sociale samenhang. Om die doelstellingen alsnog waar te maken, moeten er harde noten worden gekraakt, betoogt Frank Vandenbroucke. >

21.05.14

Praktische richtlijn voor zorg kinderen met NAH
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij een kind heeft een grote impact op het hele gezin. Sommige gezinnen lukt het zelf een nieuw evenwicht te vinden, andere gezinnen hebben begeleiding of behandeling nodig. Vilans heeft de afgelopen jaren samen met vijftien zorgorganisaties een specialistisch aanbod van gezinsbegeleiding- en behandeling ontwikkeld. Met als resultaat een praktische richtlijn, een toolkit en een psycho-educatiekoffer voor managers, gedragskundigen en begeleiders in de praktijk. Het zorgaanbod voorziet in een grote behoefte bij gezinnen. >

19.05.14

Niet iedereen kan regie voeren over eigen zorg
Patiënten krijgen een steeds actievere rol bij de invulling van de eigen zorg. Maar er zijn ook kwetsbare groepen in de samenleving die niet in staat zijn zelf regie over de eigen zorg te voeren. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden (29 %) hebben hierbij ondersteuning nodig. Dat is een van de conclusies van het rapport ‘Burgers en Gezondheid’, uitgebracht door het RIVM in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In het rapport belichten de onderzoekers verschillende kanten van de manier waarop autonomie, eigen regie en verantwoordelijkheid concreet wordt voor burgers en patiënten. Daarbij is onderscheid te maken tussen zorg voor de eigen gezondheid en zorg voor anderen. >

16.05.14

Zelfredzaamheid: hoe pakt u het aan?
Zelfredzaamheid is een belangrijk onderwerp van de hervorming langdurige zorg. Van zorgorganisaties wordt verwacht dat zij zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren. Maar hoe doe je dat in de praktijk? >

13.05.14

Succesfactoren participatie met licht verstandelijke beperking
Waarom is de ene jongere met een licht verstandelijke beperking in termen van arbeidsparticipatie succesvol en de andere niet? Uit een onderzoek van UWV blijkt dat het uitsluitend richten van interventies op de jongere weinig rendement heeft als de omgeving een negatieve invloed heeft op arbeidsdeelname. Bij jongeren bij wie er sprake is van overwegend belemmerende factoren zijn daarom naast een individuele aanpak ook interventies gewenst die zijn gericht op de omgeving. >

13.05.14

Visie op kwaliteit van leven aangeboden aan Ministerie van VWS
Op maandag 12 mei 2014 is de visie op de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking aangeboden aan de directeur generaal Langdurige zorg van het ministerie van VWS. Deze visie, gebundeld in een Kaartenboek, is geformuleerd door Ieder(in), LFB, MEE Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Participatie en zeggenschap vormde het fundament. >

12.05.14

Onbeperkt aan de slag in Utrecht
Utrechtse werkgevers startten op 1 mei in de arbeidsmarktregio Utrecht een samenwerkingsverband om de arbeidskansen voor hoogopgeleide werkzoekenden met een beperking te vergroten. >

09.05.14

'Verschil bijstand en Wajong niet sociaal'
Voormalig Paralympisch tafeltennisser Nico Blok kent de Wajong van twee kanten: hij zit er zelf in en studeerde er op af. Blok vindt de ‘beschermde’ positie van Wajongers onrechtvaardig jegens bijstandsgerechtigden. >

09.05.14

Succesvolle Participatiewet: naast banen ook geld
De Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht wordt, moet mensen vanuit de Wajong, Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Bijstand naar werk geleiden. Daarvoor moeten overheid, werkgevers en werknemers in tien jaar 125 duizend extra banen scheppen. Dat vereist dat we anders naar bestaande functies kijken opdat meer mensen in staat zijn zelfstandig het minimuminkomen te verdienen. >

01.05.14

Participatiewet zet SW-sector op zijn kop
Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Deze wet gaat gepaard met grote bezuinigingen en geeft gemeenten veel vrijheid. Door de invoering van de wet stopt de instroom in de huidige WSW. >

01.05.14

Prijs voor werkgevers die kansen bieden
Werkgeversvereniging AWVN reikt meerdere prijzen uit aan organisaties die succesvol kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking: de AWVN-trofee Inclusief werkgeven. Alle Nederlandse werkgevers kunnen voor de prijzen in aanmerking komen. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel