CrossOverprojecten

beleid en de context

De essentie van dit project is om te kijken of de veranderende positie van jongeren met een beperking (regulier naar school, reguliere werkplek, meer steun en zorg uit het eigen netwerk, minder specifieke regelingen) invloed heeft op de beeldvorming.

Aan de ene kant vragen we steeds meer eigen verantwoordelijkheid van jongeren, aan de andere kant zouden maatschappelijke organisaties er juist wel eens weinig baat bij kunnen hebben om jongeren (met een beperking) neer te zetten als zelfstandige en verantwoordelijke burger. Fondsen en andere charitatieve organisaties willen de goedwillende burgers immers aansporen tot donaties en vrijwilligerswerk. Belangenorganisaties proberen voorzieningen te behouden of te verbeteren. Zorgaanbieders willen hun producten op de markt brengen. Vakbonden vragen aandacht voor gedwongen ontslagen in de zorg en het speciaal onderwijs. Door recente plannen en wetsvoorstellen staan organisaties, ook partijen die inclusie nastreven, vooraan op het Malieveld te roepen om specifieke regelingen voor ‘de meest kwetsbaren in onze samenleving’. Juist die term werd in bijeenkomsten in het kader van dit project nog met kracht verwezen naar de no-go-area van de beeldvorming. Het is voorwaar niet eenvoudig om vandaag de dag een bestendige positie te beijveren als jongere met een beperking. Het ene moment moet je bij een sollicitatie fier en vol empowerment laten zien dat je in staat bent een functie uit te voeren; het volgende moment vraagt je patiëntenorganisatie je om hangend in je rolstoel meeslepend te zingen dat je achter de geraniums zult eindigen.

Rapport beleid en de context
CrossOver wil met dit document een bijdrage leveren aan het debat over dit dilemma. Het bevat de weerslag van een aantal gesprekken met maatschappelijke organisaties, met ‘oudere’ jongeren en ‘echte’ jongeren. We dragen voorbeelden aan die niet per definitie goed of slecht zijn, maar wel spraakmakend en illustratief. Het rapport zet aan het denken, het brengt op ideeën. Het leidt tot herkenning en afkeuring, maar ook tot ontroering en instemming. Maar bovenal geeft het inspiratie. Het maakt niet uit hoe je met het onderwerp aan de slag gaat en zelfs niet óf je er daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Het gaat erom dat het je aan het denken zet.

Bekijk het rapport Beleid en de Context

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel