CrossOverprojecten

Naar een botsloze maatschappij

Jongeren met een handicap worden regelmatig geconfronteerd met tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving. CrossOver heeft deze tegenstrijdigheden (botsingen) samengebracht in Het Botsboek, daarin worden ook oplossingen aangedragen.

Hans Kamps, voorzitter van CrossOver, overhandigde woensdag 22 april 2009 het eerste exemplaar van het Botsboek aan minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op het ministerie van SZW in Den Haag.

Het Botsboek inventariseert de knelpunten die veroorzaakt worden door complexe wet- en regelgeving rond onder meer de wajongers. Het boek gaat ook in op de uitvoering van deze regelgeving, want die komt niet altijd overeen met de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever. In het Botsboek staan 18 cases beschreven. Daarnaast biedt het boekwerk ook oplossingen.

Waarom dit Botsboek?
Het Botsboek is geschreven door Wil Verlaan, projectleider van kenniscentrum CrossOver. Het Botsboek wil alle betrokken partijen erop attenderen dat een dynamische regelgeving het beste zou zijn.  Die boodschap geldt voor beleidsmakers, ministeries, politici, het UWV en andere uitvoerende instanties die betrokken zijn bij de wet- en regelgeving rondom jong gehandicapten.

Actief boekwerk
Het Botsboek is een actief boekwerk. Nieuwe botsingen zijn in de toekomst te downloaden via deze website. Ook geven wij hier aan als een bepaalde bots is opgelost. Deze kan dan uit het losbladige Botsboek worden gehaald. Kent u zelf een Bots-situatie die niet in het Botsboek voorkomt? Laat het dan weten aan CrossOver.

Bestellen
Het Botsboek kunt u - in delen - downloaden als pdf-document. U kunt het ook bestellen. Wij vragen 10 euro voor handling en verzending. U kunt dit bedrag overmaken naar ABNAMRO  47.72.58.905, o.v.v. uw naam, adres en woonplaats. Na ontvangst van de betaling versturen we het Botsboek.

De botsingen in pdf

Bekijk de uitzending van NOVA

 

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel