CrossOverprojecten

thuis

Opvoeden naar zelfstandigheid en participatie: Passend informatie- en ondersteuningsaanbod ouders

CrossOver is in 2011 gestart met het project Thuis om het informatie- en ondersteuningsaanbod voor ouders van kinderen met een beperking of chronische aandoening te verbeteren. Daarvoor is het noodzakelijk te weten waar en bij wie u informatie en ondersteuning zoekt en welke problemen u hierbij tegenkomt.

Een aanbod dat naadloos aansluit bij hun behoeften en ouders in staat stelt en stimuleert om hun kinderen op te voeden naar zelfstandigheid. En participatie – binnen- en buitenshuis, in het gezin, op straat, op school en in stages en (vakantie)-baantjes - te faciliteren.

Needs Assessment
Om de ervaringen met het huidige informatie- en ondersteuningsaanbod te inventariseren heeft CrossOver een Needs Assessment uitgevoerd. In dit Needs Assessment wordt de behoefte aan informatie en ondersteuning geschetst van ouders van kinderen en jongeren (met beperkingen of chronische aandoeningen). Om inzicht in deze behoeften te krijgen zijn gesprekken gevoerd met vijf organisaties van ouders van kinderen+. Daarnaast zijn met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) twee bijeenkomsten met ouders van kinderen georganiseerd en is een literatuurstudie verricht.

Uit het Needs Assessment blijkt dat de informatie- en ondersteuningsbehoefte bij ouders zeer groot is. De informatiebehoefte van ouders is daarbij divers en varieert afhankelijk van de tijd die sinds de diagnose verstreken is. Ouders hebben tevens een grote behoefte aan ondersteuning, zoals emotionele ondersteuning rond het begrijpen en accepteren van de beperkingen van het kind. Dit is een behoefte die geldt naar professionals toe, maar zeker ook in uitwisseling met andere ouders van kinderen+ en daarnaast in het willen delen van de zorgen met andere familieleden en vrienden.

Lees het volledige Needs Assessment.

Grootbrengen+
Ouders spelen een cruciale rol bij de opvoeding van kinderen naar zelfstandigheid, naar eigen verantwoordelijkheid en participatie. Grootbrengen vraagt loslaten, het lukt niet met permanent beschermen en uit handen nemen. Ouders zoeken daar regelmatig steun bij en informatie.

Ouders van kinderen met een beperking zijn bijna altijd op zoek. Op zoek naar informatie over de ziekte of beperking van hun kind. Op zoek naar kansen voor hun kind en manieren om zich te ontwikkelen. Op zoek naar een sportclub of een goede school. Naar een hulpverlener om advies te vragen. Naar een goede woonvoorziening voor hun kind. Ze zoeken veel informatie op internet, maar gaan ook te rade bij familie en vrienden, de leerkracht of de hulpverlener.

Wat zoeken ouders nu precies? Wat vinden ze belangrijk? En waar zoeken ze? Op internet, bij de huisarts, en op welke plaatsen nog meer? En vinden ze wat ze zoeken?
Vragen die Kenniscentrum CrossOver binnen het project Thuis heeft uitgezocht.

Ook heeft CrossOver gekeken naar wat de organisaties die ouders hulp bieden, in huis hebben voor ‘ouders op zoek’. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn in dit rapport opgenomen.

Deze analyse is bedoeld voor alle professionals die te maken hebben met ouders van kinderen en jongeren met een beperking. Tot de doelgroep horen bijvoorbeeld leerkrachten, medewerkers van Centra voor Jeugd en gezin, huisartsen, kinderartsen, medewerkers van de GGD’s, medewerkers van ouderorganisaties, zorgcentra etc. Professionals die werken met kinderen en jongeren (en hun ouders) met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen.

Lees meer in het document Grootbrengen+.

Zoeken en vinden
Deze analyse van plekken waar ouders van kinderen met een beperking informatie en/of ondersteuning zoeken, is gemaakt voor het project Thuis.Deze analyse van zoekplaatsen sluit aan op het eerder gepubliceerde Needs Assessment van de behoefte van ouders aan informatie en ondersteuning bij de opvoeding naar zelfstandigheid, en Grootbrengen+, de analyse van het aanbod aan informatie en ondersteuning ten op zichte van de geïnventariseerde vragen.

Lees meer in het document Zoeken en vinden.

Ervaringsverhalen
In het kader van het project Thuis vroegen wij ouders van kinderen met een beperking, en de kinderen zelf, hun meedoenmoment met ons te delen. Dat leverde ruim vijftig bijzondere verhalen op. U leest deze ervaringsverhalen hier.

De onderzoeksresultaten worden naar verwachting in het najaar op de website gepresenteerd. Wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Zevensprong naar zelfstandigheid
De zevensprong naar zelfstandigheid geeft ouders inspiratie en een steuntje in de rug om kinderen en jongeren met een beperking zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Thuis, op school, in de buurt, met vrienden. Alle zeven wegen leiden naar het doel: je kind zo zelfstandig mogelijk laten worden, en leren verantwoordelijkheid te dragen. Een spannende tocht, waarin je soms verdwaalt door de veelheid aan informatie en keuzes. De Zevensprong geeft mogelijke wegen aan naar dit doel, je kind en jij bepalen de route!

Bekijk de Zevensprong met handige tips en links voor ouders, kinderen en jongeren. De Zevensprong naar zelfstandigheid kan daarnaast een bron van inspiratie zijn voor professionals zoals begeleiders, leerkrachten en consulenten die ouders, kinderen en jongeren ondersteunen bij het vinden van manieren om te participeren, nu en in de toekomst. Want meedoen leer je door mee te doen!

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel