CrossOverprojecten

Lerarenopleidingen

Lessuggesties:

Deze twee thema's zijn belangrijk voor 2egraads lerarenopleidingen:
1: Omgaan met verschillen
2: Eruit halen wat erin zit bij iedereen

Bekijk de flyer voor meer informatie.

Doe de scan!
Wilt u een preciezer beeld van hoe u de thema's op dit moment aan bod laat komen in uw vak(ken)? Of wilt u een bredere blik op de opleiding krijgen en met collega's het gesprek hierover aangaan? Doe dan de scan! Deze kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar Enid Reichrath.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel