werk en handicap

verenigingen algemeen

 • Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango) www.ango.nl
  Algemene landelijke organisatie van, voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken.
 • Balans www.balansdigitaal.nl
  Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie, dyscalculie en PDD-NOS, NLD, DCD en ODD-CD. Balans informeert over ziektebeelden, behartigt belangen en geeft folders, boeken€ en een magazine uit.
  BalansKIDS, voor€jongeren, heeft een eigen site en tijdschrift.
 • Belangenorganisatie.nl www.belangenorganisatie.nl
  Geeft een€overzicht van€lokale gehandicaptenplatforms€in heel Nederland.
 • BOSK www.bosk.nl
  Vereniging voor (ouders van) mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis.€Er is ook een jongerenwebsite.€
  BOSK geeft informatie, adviseert, behartigt belangen en brengt lotgenotencontact tot stand. BOSK€heeft afdelingen in het hele land en€geeft vijf keer per jaar het BOSK€Magazine uit.
 • Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)www.stichtingcce.nl
  Wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven.
 • Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) www.cg-raad.nl
  Ruim 150 organisaties voor gehandicapten en chronisch zieken zijn bij de CG-Raad aangesloten. De CG-Raad behartigt de belangen van de aangesloten instellingen en ondersteunt en adviseert deze ook. Op de site zijn actualiteiten, organisaties, links, folders, brochures en achtergrondinformatie te vinden.
 • Cluster 1-scholen www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl
  Drie belangrijke instellingen verzorgen onderwijs en begeleiding aan blinde en slechtziende kinderen vanuit diverse vestigingen in geheel Nederland.
 • Cluster 2-scholen www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl
  Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, mogelijkerwijs in combinatie met een andere handicap.
 • Deelgenoot www.deelgenoot.nl Deelgenoot is een website voor mensen met gezondheidsproblemen om familie en vrienden te informeren. Mensen die ziek zijn zitten vaak in een spagaat: enerzijds willen ze familie en vrienden informeren over hun ontwikkelingen, anderzijds vergt de ziekte zoveel van ze dat ze de energie er niet voor hebben.
 • Eigen Kracht www.eigen-kracht.nl
  Burgers, ouders of jongeren kunnen stichting Eigen Kracht vragen een conferentie te organiseren rondom een vraag of probleem.

- Jopla www.jopla.nl
Jongerenplatform voor en door jongeren met een handicap (12-30 jaar). Informatie over onderwijs, werk, geld, liefde, op stap en pesten. Jopla vertegenwoordigt de doelgroep in landelijke projecten en overlegorganen zoals de CG-Raad.

 • Landelijke Vereniging van scholen Cluster 3 (LVC3) www.lvc3.nl
  De LVC3 behartigt onderwijsinhoudelijke belangen van cluster 3-scholen in onderwijs, zorg en begeleiding van de leerlingen. Zij voert ook projecten uit. Cluster 3-scholen zijn scholen voor jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
 • Landelijke Vereniging Cluster 4 (LVC4) www.verenigingcluster4.nl
  Behartigt de onderwijsinhoudelijke belangen van de scholen die vallen onder Cluster 4-scholen (jongeren met leer-en gedragsmoeilijkheden). Daarnaast voert zij meerdere projecten uit, onder andere Casemanagement gedragsmoeilijke jongeren en Heft in eigen handen.
 • Moov www.moov.nl
  Jongerensite met nuttige informatie en links voor jongeren met een handicap. Aandacht voor school, niet voor werk of arbeidstoeleiding.
 • Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) www.nsgk.nl
  Helpt kinderen en jongeren met een handicap op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Helpt jongeren meer kans te krijgen op een betaalde baan en ondersteunt stageprojecten en trainingen.
 • Ouders aan zet www.oudersaanzet.nl
  Vereniging voor en door ervaringsdeskundige ouders van kinderen met een beperking. De site heeft ook speciale pagina's voor de doelgroepen kinderen, jongeren en studenten. Hier zijn links en actuele informatie te vinden.
 • Oudervereniging DOC4 www.doc4.nl
  Ondersteunt ouders met kinderen die door hun gedragshandicap een structurele beperking in hun onderwijsparticipatie ondervinden. Veel van deze kinderen hebben een indicatie voor cluster 4-onderwijs. DOC4 geeft een ouderkrant uit.
 • Patiëntenverenigingen http://startpagina.patientenverenigingen.nl
  Geeft een overzicht van patiëntenverenigingen voor diverse aandoeningen.
 • Stichting landelijk Kenniscentrum LVG www.lvgnet.nl
  Het LVG is een samenwerkingsverband van de Orthopedagogische Behandelcentra voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek (LVG). Stichting bevordert onderzoek dat is gericht op deze jeugdigen.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel