werk en handicap

wet- en regelgeving

Hier vindt u algemene websites over wet-en regelgeving. Antwoorden op speciale vragen over wetgeving en arbeid staan bij SpotLight.

Overheid

 • Welder (voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk) www.vraagwelder.nl
  Informatie over werk, verzekering en sociale zekerheid. Bedoeld voor verzekerden, maar ook voor werkgevers. Onder Sociale Zekerheid is een uitgebreid onderdeel over de Wajong-wetgeving opgenomen.  
 • Bijsluiter CNV-jongerenorganisatie www.wajongmagazine.nl
  De CV-bijsluiter biedt informatie voor werkgevers over de mogelijkheden en kansen bij een sollicitatie van een gehandicapte. De bijsluiter bevat informatie over wet- en regelgeving en biedt oplossingen voor problemen. De bijsluiter kan worden gedownload van de site.
 • CWI www.werk.nl
  Informatie over onder meer werken met een arbeidshandicap. Kijk op www.cwinet.nl om de dichtstbijzijnde vestiging te vinden en bij Boaborea voor alles over de indicatie begeleid werken
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid www.szw.nl
  In de oranje bovenbalk onder de kopjes loon, werk en uitkering zijn de belangrijkste wet- en regelgeving over sociale zekerheid te vinden. In de roze rechterbalk staan de lopende acties vermeld.
 • Overheid www.overheid.nl
  Onder Overheidsloket alle mogelijke wet- en regelgeving. Onder Wet- en regelgeving de volledige wetsteksten. 
 • UWV www.uwv.nl
  Onder werkgever/ arbeidsongeschiktheid staan allerlei regelingen voor werkgevers van personen met een structurele functionele beperking. Onder werknemer/ arbeidsongeschiktheid zijn allerlei regelingen voor werknemers en stagiairs met een structurele functionele beperking opgenomen.
 • UWV chronische ziekte of handicap www.uwv.nl/particulieren
  Kies in het uitklapmenu 'ik heb een chronische ziekte of handicap' voor meer informatie over uitkeringen en handicap.
 • UWV en Wajong www.uwv.nl/wajong
  Informatie over het UWV en de Wajonguitkering.

Regelingen en steun

 • Welder (voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk) www.welder.nl
  Informatie over werk, verzekering en sociale zekerheid. Bedoeld voor verzekerden, maar ook voor werkgevers. Onder Sociale Zekerheid is een uitgebreid onderdeel over de Wajong-wetgeving opgenomen.  
 • Commissie Gelijke Behandeling (CGB) www.cgb.nl
  Een onafhankelijk, landelijk college dat toeziet op de naleving van de wetgeving gelijke behandeling. Ook adviseert de commissie en geeft zij voorlichting over gelijke behandeling. 
 • Indicatiestelling voor LVG Kamerstuk 14 juni 2005 / Brief aan de minister
  De indicatiestelling voor LVG wordt per 1 januari 2008 overgeheveld van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) naar de bureaus Jeugdzorg. Het ministerie van VWS wil hiermee de zorg aan LVG te verbeteren.
 • De Rugzak / LGF www.oudersenrugzak.nl
  De rugzak is een andere naam voor de wet op de leerlinggebonden financiering (LGF-wet). Met deze wet mogen ouders een gepaste school voor hun kind kiezen. De Rugzakwetgeving is voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.
 • WIA www.werkennaarvermogen.nl
  Informatie over de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.
 • WSw www.aanhetwerkmetdewsw.nl
  Uitleg over de komende veranderingen in de Wet Sociale werkvoorziening. 

Meer lezen & bekijken

 • Aquabrowser www.handicap-chronischziek-info.nl
  De Aquabrowser is een associatieve zoekmachine die zoekt op vrije zoektermen, kijkt naar associaties bij de zoekterm en zoekt naar gelijksoortige woorden. De Aquabrowser is een initiatief van de CG-Raad, de Federatie van Ouderverenigingen en MEE Nederland.
 • Arbo www.arbo.nl
  Deze site biedt veel informatie over arbeidsomstandigheden
 • Brochures werken met een beperking www.werkenmeteenbeperking.nl
  Brochures voor werkgevers en werknemers over werken met: ADHD, NAH, autisme, blindheid, chronische ziekte, doofheid, dwarslaesie, dyslexie, hartziekte, reuma, slechthorendheid, slechtziendheid en spierziekte. Ook staan op de site checklists voor werkgevers. Uitgave van het Instituut voor Revalidatievraagstukken (iRv).
 • EHBW www.ehbw.nl
  EHBW.NL is een zoekmachine waarin alle informatie over werk, (voorkomen van) ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie te vinden is.
 • Forum Stichting CORV www.corv.nl/forum discussieforum over onder andere Wajong, ervaringsverhalen en werk vinden/zoeken.
 • Kennisring www.kennisring.nl
  Betrouwbare, onafhankelijke informatie over wet-en regelgeving, gezondheid en ziekte.
 • Lager opgeleiden in beweging TNO. Auteurs A.A. Smit, S. Andriessen en K. Stark.Lager opgeleiden in beweging. Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden > Publicatie (pdf). Strategieën, praktijkvoorbeelden en tips over leren en scholing van lager opgeleiden.
 • Langs de Levenslijn van MEE www.langsdelevenslijn.nl
  Met deze website zetten MEE-organisaties informatie over leven met een beperking eenvoudig op een rij. Met een persoonlijke keuzelijst is het mogelijk een specifiek onderwerp aan te vragen. De informatie is via internet of het informatiecentrum van een MEE-organisatie in de buurt te verkrijgen.
 • Regelhulp www.regelhulp.nl
  Regelhulp is een initiatief van de ministeries VWS en SZW, samen met hun uitvoeringsorganisaties UWV, CWI en CIZ. Deze website is een soort routeplanner voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en helpt hen om de juiste regelingen en instanties te vinden. U vindt op Regelhulp.nl de officiële aanvraagformulieren van CIZ, CIW, UWV en gemeenten.
 • Revalidatie Nederland www.revalidatie.nl
  Een overzicht van alle revalidatie-instellingen in Nederland.
 • Re-integratie hoogopgeleide jonggehandicapten Auteurs JPHK Timmerman, L Mallee. Regioplan publicatienr. 1342. Amsterdam: Regioplan, 2006. Re-integratie hoogopgeleide jonggehandicapten > Publicatie (pdf).
 • Startpagina werken http://employability.startpagina.nl 
 • Startpagina leren http://leren.startpagina.nl
 • TNO Virtuele wegwijzer werkaanpassingen
  TNO heeft een virtuele wegwijzer ontwikkeld om werkaanpassingen te zoeken. Vraag via de website gratis een wachtwoord aan voor de wegwijzer. 
 • TNO Arbo-bibiotheek Nederland
  Publicaties 'Passend telewerken: een methode van telewerken als werkaanpassing' (1999) en 'Prikkels en sancties: bouwstenen voor een modern ziekteverzuimbeleid' (2004). Zoek in de Arbo-bibliotheek op respectievelijk Passend Telewerken en Prikkels en Sancties. 
 • Wajongwegwijzer www.wajongwegwijzer.nl
  Informatie voor Wajongers over werk, inkomen, zorg, school. Ook voor mensen met een ziekte of handicap die voor het eerst willen gaan werken.
 • Wajongcafé www.wajongcafe.nl
  Een virtueel café met informatie over wet- en regelgeving, actuele onderzoeken en ontwikkelingen, bedoeld voor Wajongers. Er kan worden gechat in de Storyteller. 
 • WAO-café www.waocafe.nl
  Een virtueel café voor en door WAOers en WIAers, met achtergrondinformatie, ruimte voor uitwisseling van ervaringen en actualiteiten.
 • Weet hoe het zit www.weethoehetzit.nl/plichten-per-wet/
  De meeste mensen weten dat er verplichtingen horen bij de sociale voorzieningen. Toch is vaak niet goed bekend welke zaken gemeld moeten worden bij de uitkerings- of uitvoeringsinstantie. Ook zijn er regels waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden als het gaat om arbeidsvoorwaarden, belastingen en veilig en gezond werken. De informatie die u hier vindt, geeft duidelijkheid over uw situatie en is bestemd voor uitkeringsgerechtigden, werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden

 

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel