werk en handicap

Werkprojecten autisme

Dit zijn werkprojecten voor autisme. Kijk voor een overzicht van algemene werkprojecten bij Algemene informatie >Werkprojecten. Onder algemene informatie vind je ook re-integratiebureaus.

 • Het Kiraproject, onder ander via www.leokannerhuis.nl
  Bedoeld om mensen met autisme naar een werkplek te leiden die aansluit bij hun mogelijkheden en interesse. Ook biedt Kira ondersteuning bij duurzaam behoud van die werkplek. De methodiek is een handelingsmatrix voor jobcoaches en trajectbegeleiders, gericht op de begeleiding in de dagelijkse praktijk.
 • Arbeidstoeleiding voor mensen met autismerapport van NIZW (NIZW is nu Vilans)
  Voorstudie van het NIZW voor het Kiraproject. Geeft een overzicht van de vijftien belangrijkste factoren voor arbeidstoeleiding van mensen met autisme. Verder beschrijft het rapport bestaande methodieken en begeleidingsorganisaties voor jongeren met autisme.
 • Toeleiding naar Arbeid Work-Aut www.tna.nl
  Arbeidstoeleidingstraject voor mensen met een autismespectrum- of aandachtstekortaandoening van. Dit bestaat uit een op arbeid gericht trainingsprogramma, gecombineerd met een praktijkplaats. De totale training duurt een jaar en vindt plaats in Groningen en Boxtel. Er is ook een scholingsprogramma voor mensen die werken met autistische jongeren.
 • Mensen met autisme aan het werk SZW
  Het Equal 2 project loopt tot eind 2007 en geeft een overzicht van beschikbare methodieken. Daarnaast ontwikkelt het een geschikt assessment en werkt het aan de beeldvorming. Doelgroep is mensen tussen de 17 en 55 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis, maar veel deelnemers zijn schoolverlaters.
 • Albert Heijn en Bureau opvang begeleiding autisme (BOBA) www.boba.nl
  Stageproject autisme binnen enkele filialen van Albert Heijn en actueel nieuws over werken met autisme. 
 • Stichting (aut)work www.vanwajongnaarwerk.nl
  Haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een franchiseformule waarmee werkzoekende normaal begaafde autistische jongeren aan passend werk kunnen komen. Uit het onderzoek blijkt dat franchisenemers bereid zijn hun bedrijf in te richten als werkleerbedrijf voor jonggehandicapten met een autistische stoornis.
 • Stichting Autest www.autest.nl
  De stichting benut de specifieke kwaliteiten van mensen met autisme, zoals oog voor detail, analytisch denkvermogen en het excellent uitvoeren van repetitieve procedures. Autest leidt mensen met autisme op tot softwaretester en verzorgt stageplaatsen.
 • Werkpad www.werkpad.nl
  Onderdeel van de Werkpad is een re-integratiebureau voor mensen met een communicatieve beperking, waaronder autisme. Zij begeleiden mensen naar werk, ondersteuning indien er problemen zijn op het werk en geven voorlichting aan werkgevers over de bestaande regelingen.
 • JobStap www.jobstap.nl
  Samenwerkingsverband van Stichting Werkenrode, Scholengemeenschap Mariëndael en Groot Klimmendaal. Deze organisatie biedt ondersteuning aan mensen die intensieve begeleiding nodig hebben om aan het werk te komen en aan het werk te blijven.
 • Heliomare arbeidsintegratie www.heliomare.nl
  Gespecialiseerd in arbeidsintegratie met een speciaal assessment voor autisme. Heliomare traint, ondersteunt en begeleidt mensen met een fysieke of verstandelijke handicap die opnieuw of voor het eerst willen werken.
 • Stichting Voorzet www.voorzet.nl
  Instituut voor begeleiding van (jong) gehandicapten met een autismespectrumstoornis (ASS) of een auditieve / communicatieve beperking op het gebied van werken, wonen, onderwijs en vrijetijdsbesteding.
 • Passwerk www.passwerk.be
  Passwerk zet de kwaliteiten in van mensen met een autismespectrumstoornis,voor softwaretest activiteiten.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel