werk en handicap

langdurig ziek

Langdurig ziek betekent dat iemand lange tijd ziek is, maar op termijn herstelt. Langdurig zieken kunnen voor een langere periode geen onderwijs volgen of werken. Soms is re-integratie noodzakelijk.

Gevolgen voor werk & onderwijs

Volwassenen die langdurig ziek zijn geweest, krijgen over het algemeen begeleiding van arbodiensten en re-integratiebedrijven. De aard en periode van de ziekte, de persoonlijke beperkingen en kwaliteiten en de sociale situatie bepalen onder meer welke invloed een langdurige ziekte op arbeid heeft. Dit bepaalt ook het re-integratieproces. Daarnaast moeten de langdurig zieken weer in het arbeidsritme komen, langzaam de belastbaarheid opbouwen en ontdekken of er nog beperkingen zijn. De terugkeer en het opnieuw samenwerken met collega’s kan iemand soms extra belasten.

Jongeren die nog niet hebben gewerkt en lang ziek zijn geweest, hebben vaak wel behoefte om aan de slag te gaan. Als de ziekteperiode de zoektocht naar werk heeft beïnvloed, kan begeleiding nodig zijn.

Langdurige zieke kinderen en jongeren kunnen langere tijd niet deelnemen aan het reguliere onderwijs. Hierdoor kunnen zij onderwijsachterstand oplopen. Dit kan betekenen dat ze langer naar school moeten.

Meer informatie

 • Verenigingen
  Overzicht van patiënten- en belangenverenigingen.  
 • Meer lezen & bekijken
  Overzicht van publicaties, boeken, rapporten en links.
 • Werkprojecten
  Projecten en initiatieven voor langdurig zieke jongeren op weg naar werk.
 • Onderwijs & langdurig ziek
  Projecten, scholen, trainingen of cursussen die aandacht besteden aan langdurig ziek in het onderwijs. 

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel