werk en handicap

ernstige spraakmoeilijkheden

Bij kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden is de primaire beperking dat zij moeilijk de moedertaal leren. Het grote verschil met andere soorten taalproblemen, zoals dyslexie of Nederlands als tweede taal leren, is dat de kinderen met die beperking in principe hun moedertaal al grotendeels verbaal verworven hebben. Het aantal jongeren met spraakmoeilijkheden groeit en daarom is er steeds meer behoefte aan deskundige begeleiding en docenten.  

Gevolgen voor werk & onderwijs

Spraakmoeilijkheden belemmeren de communicatiemogelijkheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit maakt werken of normaal onderwijs soms moeilijk. Sommige jongeren kunnen naar een ‘gewone’ school, maar dat hangt van de situatie af. Belangrijke elementen zijn: 

  • het aanpassingsvermogen
  • de mate en aard van de spraakmoeilijkheden
  • het taalbezit
  • de persoonlijkheid
  • de aanwezigheid van andere handicaps, zoals een verstandelijke of lichamelijke beperking of leerproblemen

De begeleiding op de werkvloer speelt een belangrijke rol, eventueel vanuit een audiologisch centrum. Soms heeft iemand met spraakproblemen hulpmiddelen nodig om te spreken. De werkomgeving moet niet te lawaaiig zijn en een goede akoestiek hebben. Verder kunnen ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden het werktempo en de taakuitvoering bepalen. De omgang met collega's is voor iemand met spraakproblemen bovendien anders. 

Meer informatie

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel