werk en handicap

moeilijk lerend

Moeilijk lerende kinderen volgen meestal het Praktijkonderwijs of het Leerwegondersteunend onderwijs (LWO). Deze leerlingen zijn vaak niet in staat een voortgezette opleiding (vmbo of hoger) met een diploma af te sluiten.

De leerling heeft over het algemeen een lager IQ dan gemiddeld (tussen de 75 en 90) en heeft een leerachterstand op minimaal twee van de vier leergebieden (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen). 

Ook kan er sprake zijn van sociaal-emotionele problematiek, zoals faalangst, lage weerbaarheid, sociale angst en gedragsproblemen. Jongeren met een lager IQ en ernstige gedragsproblemen vallen onder de groep licht verstandelijk gehandicapt.

Er zijn 170 scholen en 25.000 leerlingen die praktijkonderwijs volgen.

Gevolgen voor werk

Leerlingen uit het praktijkonderwijs behoren tot de categorie laag- en ongeschoolden en zijn praktisch ingesteld. Instructie door middel van voordoen, nadoen en samendoen werkt beter dan theoretische uitleg. De werkplek moet hier op geïnstrueerd worden. >

De boekjes 'Werken met een beperking'  geven nuttige informatie. Er is een boekje voor werkgevers en een boekje voor jongeren.

Gevolgen voor onderwijs

Jongeren die praktijkonderwijs volgen zijn praktisch ingesteld. Ze leren vooral door doen en hebben vaak grote moeite met (theoretisch) leren. Deze jongeren volgen Praktijkonderwijs of Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). >

Meer informatie

Synoniemen

  • moeilijk lerend
  • mlk
  • speciaal voortgezet onderwijs
  • svo
  • praktijkonderwijs
  • leerwegondersteunend onderwijs
  • lwoo

Aanvullingen?

CrossOver streeft naar complete informatie op de site. Heeft u nog aanvullingen op deze pagina?
Vul het contactformulier in.

contactformulier

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel