werk en handicap

jeugddetentie

Detentie is een strafrechtelijke plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. Er bestaan twee typen inrichtingen: opvanginrichting en behandelinrichting. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Een ernstig gedragsprobleem (zoals ODD-CD) of een ontwikkelingsstoornis (zoals verstandelijk beperkt of moeilijk lerend) kan er voor zorgen dat een jongere in detentie belandt. Deze jongeren komen dan in een behandelinrichting. 
» lees meer

Gevolgen voor werk

Jongeren in detentie worden bij de arbeidsintegratie begeleid door de justitiële inrichtingen en reclasseringsinstellingen. Daarnaast wordt deze groep begeleid door reguliere re-integratie- en jobcoachbureaus. » lees meer 

Gevolgen voor onderwijs

Justitiële inrichtingen hebben interne opleidingen en trainingen waar de jongeren gebruik van kunnen maken.

Meer informatie

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel